Disciplinereglement Eventing

Eventingwedstrijden worden gereden volgens de reglementen van de KNHS, die als PDF beschikbaar zijn.

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.   

Per 1 maart 2017 zijn er enkele wijzigingen in het eventingreglement. De belangrijkste wijziging voor de wedstrijdorganisatoren is dat het inschrijf- en prijzengeld vrij wordt gegeven.