Verkeersregels voor ruiters en menners

Ruiters en menners horen zich op een veilige manier te gedragen en zich aan de verkeersregels te houden wanneer zij op de openbare weg rijden. De KNHS adviseert daarom om het KNHS Ruiterbewijs of KNHS Menbewijs te halen. Met het Ruiter- of Menbewijs op zak heeft een ruiter of menner aangetoond verantwoord met het paard om te kunnen gaan, de basis van het paardrijden goed onder de knie te hebben en veilig op de openbare weg en in de vrije natuur te kunnen rijden. Daarnaast heeft hij of zij geleerd hoe een paard adequaat verzorgd moet worden. Het KNHS Ruiter- of Menbewijs is dus onmisbaar voor iedereen die paardrijdt. Daarnaast zijn alle leden van de KNHS, dus ook de Ruiter- en Menbewijshouders verzekerd van een complete dekking voor zowel ongevallen, WA én rechtsbijstand tijdens het beoefenen van de paardensport – dus ook op als ze met hun paard op de openbare weg en in het verkeer rijden.

Zit je op je paard of loop je ernaast, dan ben je volgens de wet een bestuurder. Ken jij de 
belangrijkste verkeersregels?

Plaats op de weg
Als er een ruiterpad is, dan moet je dat gebruiken. Is er geen ruiterpad, dan houd je zoveel mogelijk rechts op de rijbaan, als het kan in de berm. Op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken mag je niet komen, ook niet als je naast je paard loopt. Dit alles geldt ook voor menners. Tot slot: rijd je op de rijbaan, dan mag je niet naast elkaar rijden.


Voorrang verlenen
Als ruiter of menner ben je in het verkeer een bestuurder. Voor jou gelden dan dezelfde voorrangsregels als voor fietsers, bromfietsers en autobestuurders. Rechts heeft dus altijd voorrang, tenzij anders is aangegeven.

Afslaan en richting aangeven
Wil je afslaan, houd dan rekening met het volgende:

  • Kijk op tijd over je schouder of er verkeer achter of naast je rijdt;
  • Geef richting aan door je arm op schouderhoogte uit te steken;
  • Sorteer voor als dat kan;
  • Kijk, voordat je daadwerkelijk afslaat, nog een keer over je schouder;
  • Als je in een groep rijdt, probeer dan om eerst naast elkaar (in linie) op te stellen en steek tegelijk over. De hele groep is dan eerder aan de overkant waar door de paarden niet onrustig worden.

Meer over dit onderwerp