Kringen

De Regio Noord-Holland is verdeeld in vier Kringen. Te weten Kring Noord, Kring Midden, Kring Centraal en Kring Zuid. Deze vier Kringen organiseren gezamenlijk per jaar ruim 355 wedstrijden voor de Breedtesport waarbij bijna alle disciplines wel aanbod komen. Dressuur-,  spring-, eventing- en Bixiewedstrijden. Elke Kring heeft een eigen Kringbestuur dat onder meer is belast met de opstelling van de Kringwedstrijdkalender en de organisatie van de Kringkampioenschappen. Tevens fungeert het Kringbestuur als aanspreekpunt voor de bij de Kring aangesloten verenigingen. Daarnaast heeft elke Kring een afgevaardigde die de Regiobestuursvergaderingen bijwoont en daar de actuele zaken uit de Kring inbrengt.

 

De wedstrijdsport is georganiseerd in verenigingen, Kringen, Regio's en voor de mensport in Mendistricten. Een aantal lokale paardensportverenigingen vormt samen een Kring en enkele Kringen samen vormen een Regio. Er zijn in totaal elf regio's.
Kring Noord-Holland Noord bestaat uit zo'n 20 verenigingen verspreid in de kop van Noord Holland. Hierbij zijn ca. 1200 ruiters en amazones aangesloten en deze verenigingen organiseren samen jaarlijks zo'n 970 wedstrijden op het gebied van springen, dressuur en mennen.
Ook organiseren we jaarlijks in de zomer en winter Kringkampioenschappen voor combinaties uit deze kring. De winnaars hiervan, mogen onze Kring vertegenwoordigen op de Regiokampioenschappen, waar ze zich kunnen plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen. Daarnaast behartigen wij de belangen van de bij ons aangesloten verenigingen (en dus de ruiters en amazones) op regionaal niveau. Ook bij de samenstelling van de wedstrijdkalender speelt de Kring een belangrijke rol.

Kring Noord-Holland-Noord

In bewerking

Bij Kring Zuid zijn er in totaal 23 verenigingen aangesloten (opgeheven per 1 april 2018)

Website is http://www.nhkringzuid.nl/

Vragen via http://www.nhkringzuid.nl/contact/

Wedstrijdaanvragen / wijzigingen via http://www.nhkringzuid.nl/wijziging-formulier-aangevraagde-wedstrijd/