Buiten rijden

  1. Passeer andere ruiters, menners en wandelaars in stap  
  2. Rijd alleen op de ruiter- en menpaden
  3. Jonge aanplant moet bos worden, rijd er niet doorheen
  4. Vraag overige weggebruikers langzamer te gaan door je arm langzaam op en neer te bewegen
  5. Steek je hand uit als je van richting verandert
  6. Houd je aan de verkeersregels
  7. Als je met een groep bent, steek dan tegelijk naast elkaar de weg over
  8. Ruim na je rit eventuele mest van je paard op de openbare weg op
  9. Draag een veiligheidshelm
  10. En tot slot: geniet van de omgeving!

MELDPUNT VEILIG VERKEER

Om op te kunnen komen voor de positie van paarden in het verkeer is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe groot het verkeersprobleem daadwerkelijk is. Jammer genoeg zijn er maar weinig cijfers bekend. Door onveilige situaties vanaf nu te melden via Meldpunt Veilig Verkeer, een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, help je mee om deze cijfers boven water te krijgen. Lees hier meer over de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het meldpunt.