KNHS Regio Noord-Holland

Foto: Noord Holland is en blijft een regio van (wind)molens, boerenbedrijven en prachtige landschappen

Regio Noord-Holland
De KNHS heeft in deze regio 25.000 leden, waarvan 12.000 rijden bij een manege. Er zijn 80 rijverenigingen in Regio Noord-Holland gevestigd met ruim 4.000 leden. Ruim 100 wedstrijdorganisaties organiseren in de Regio jaarlijks 1000 wedstrijden met rond de 50.000 starts. Paardensport in Noord-Holland is mogelijk dankzij de inzet van 400 officials, bijna 500 instructeurs en vele vrijwilligers. Naast een veelheid aan goed geoutilleerde wedstrijdlocaties, maneges en ponyclubs biedt de provincie meer dan genoeg routes voor de recreatieve ruiter via buitenrijden.nl

Bestuur, Forumleden en werkgroepen

Bestuur
Het Bestuur van de Regio Noord-Holland bestaat uit paardenliefhebbers die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor de paardensport in Noord-Holland. Op grond van de statuten is een vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie is een commissie bestaande uit leden die alleen bij elkaar komt wanneer daar concrete aanleiding toe is. De leden hebben tot taak de Regiovergadering te adviseren over benoeming van Regiobestuurders. Indien u contact wenst met de vertrouwenscommissie kunt u mailen met de secretaris via secretaris@knhsnoordholland.nl
Statuten KNHS Regio Noord-Holland
Privacy reglement KNHS Regio Noord-Holland

Algemene Leden Vergadering  (nadere datum volgt)
De stukken staan twee weken voor de vergadering op de website. Tevens stuurt KNHS via een mailservice aan de leden de uitnodiging met stukken  toe.

Michael Broertjes Voorzitter    voorzitter@knhsnoordholland.nl
Anouk Glas Secretaris    secretaris@knhsnoordholland.nl
Jos Slottje Adviseur   secretaris@knhsnoordholland.nl
Ilja van der Leek

Jeugd  

 

jeugd@knhsnoordholland.nl

Ilja van der Leek Recreatie   recreatieforum@knhsnoordholland.nl
Elizabeth Rosheuvel Penningmeester   penningmeester@knhsnoordholland.nl
       

Forum
Vanuit Regio Noord-Holland is er een afvaardiging voor de disciplines dressuur, springen eventing en recreatie. In een sportforum van de KNHS worden onder andere ideeën besproken en disciplinereglementen bepaald. Heb jij ideeën of vragen over de disciplines dressuur, springen eventing of recreatie? Dan nemen de forumleden Regio Noord-Holland dit mee richting de KNHS. Neem contact op met het forumlid dat voor Regio Noord-Holland is afgevaardigd:

Paula Osterholt Dressuur   dressuurforum@knhsnoordholland.nl
Janneke Petrie Springen   springforum@knhsnoordholland.nl
Justus Valk Eventing   eventingforum@knhsnoordholland.nl
Ilja van der Leek Recreatie   recreatieforum@knhsnoordholland.nl

Werkgroepen
In Noord-Holland werken we naast het wedstrijdsecretariaat met werkgroepen per discipline: dressuur, springen, eventing en recreatie. Er is ook een werkgroep voor communicatie&marketing&sponsoring en jeugd&recreatie. In de werkgroepen zetten vrijwilligers met verwantschap met de discipline zich in voor de paardensport. Geïnteresseerd in een werkgroep en een bijdrage leveren aan de paardensport in Noord-Holland? Klik op een van de vacatures of stuur een mail naar secretaris@knhsnoordholland.nl of voorzitter@knhsnoordholland.nl Lees meer over de voortgang van de werkplannen van de werkgroepen in de nieuwsbrief, op de website, facebook en instagram.

 

Wedstrijdsecretariaat Jitske Bakker – Oosterhof en Patricia van Marle wedstrijdsecr@knhsnoordholland.nl
opleidingen/bijscholingen Rozemarijn Broeckx opleidingen@knhsnoordholland.nl
Dressuur Marjolein Martin, Karin Baars dressuurforum@knhsnoordholland.nl
Springen Nel Balla, Janneke PetrieEsther MarcelisHenriette Beukers springforum@knhsnoordholland.nl
Eventing Justus ValkMargriet MeijerRonald BeukersJos Slottje eventingforum@knhsnoordholland.nl
     
Jeugd/Recreatie Ilja vd Leek, Kayleigh Scholten, vacature recreatieforum@knhsnoordholland.nl
Clinics, workshops Majelle Slenters clinics@knhsnoordholland.nl

Paardensport verenigingen, FNRS bedrijven (maneges)

Een overzicht van paardensport verenigingen en FNRS bedrijven (maneges) in de Regio Noord-Holland die zijn aangesloten bij de KNHS.

Paardenwelzijn

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de KNHS. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouders en -eigenaren. Bewustzijn van de welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen staat centraal.

 

Opleidingen

Alles over opleidingen, bijscholingen en ander nieuws.