Paardenwelzijn

Samen met de Sectorraad Paarden (SRP) zorgt de KNHS voor publieksvoorlichting en praktische informatie over paardenwelzijn richting paardensporters, paardeneigenaren en paardenliefhebbers. Leidraad is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Daarnaast zijn in het Algemeen Wedstrijdreglement de '12 richtlijnen voor paardenwelzijn' als bijlage opgenomen.  De KNHS biedt de cursus Paard&Welzijn en de cursus EHBO Paard aan.
Heb je de paardenwelzijnscheck al gedaan? Dit is een checklist waarmee een inschatting gemaakt wordt van het welzijnsniveau van uw paard. De uitkomst van deze check  kan informatie geven om het welzijn van het paard  verder te verbeteren. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies. Doe de online Paardenwelzijnscheck.

Meer informatie op de website KNHS paardenwelzijn.

 

Tips voor veilig en verantwoorde paardrijden
Is een warming-up en cooling-down ook nodig voor een recreatief gereden paard? Het antwoord is jazeker! Recreatiepaarden hoeven dan misschien niet hele ingewikkelde oefeningen te doen, maar het opwarmen van de spieren is net zo essentieel om blessures te voorkomen. Drie professionals geven tips vanuit hun eigen werkgebied. Lees meer