Team JSP

Algemene informatie JSP Team >> AANMELDEN SEIZOEN 2023 - 2024 gesloten en niet meer mogelijk

KNHS Regio Noord-Holland  is actief in de jeugd opleiding in de paardensport. Via deelname aan het Jeugdstimuleringsplan  bieden we talent- en kennis ontwikkeling aan. Het JSP biedt jonge ruiters een trainingsprogramma in de vorm van extra lessen om op een hoger niveau te komen in de basissport. Wij maken gebruik gecertificeerde accommodaties en gediplomeerde instructeurs.

We werken toe naar verbreding en versterking van jonge talenten in de disciplines dressuur en springen. Talenten van nu, zijn de toppers van de toekomst. Nederland draait in de paardensport al jaren op internationaal topniveau mee en dat willen we in de toekomst natuurlijk zo houden! Gelukkig zijn er in Regio Noord-Holland niet alleen veel talenten, maar ook uitstekende instructeurs. Deelnemers maken aanvullend op hun reguliere lessen gebruik van het JSP aanbod.

Deelnemers betalen in het seizoen 2023/2024 € 245 voor 12 lessen. Je krijgt de dressuur les via het WHIS instructie systeem (het zogenaamde “oortje”). De lessen zijn in kleine groepen van maximaal 3 deelnemers (dressuur) en 4 deelnemers (springen). Ben je geselecteerd in het JSP Team? Dan ontvang je een wit JSP wedstrijd shabrak met JSP logo. Je betaalt het JSP vooraf. Dankzij zowel de inzet van vele vrijwilligers als de sponsoring van KNHS regio Noord-Holland is het JSP mogelijk.


Selectie vindt per seizoen periode plaats. Het is niet zo, dat je automatisch voor een volgend seizoen geselecteerd bent. 

 
Klassen Eventing B t/m Z
Klassen springen: B t/m ZZ
Klassen dressuur: B t/m ZZL (basis sport)
Voor pony en paard 

Selectie dag (-en)

- Dressuur: Zaanseruiters  2 september 2023

- Springen / Eventing: Ouderkerk ad Amstel 9 september 2023

- Kosten: deelname aan de selectiedag is €10,- per discipline  (betalen via webshop op de website link)


Voorwaarden voor aanmelden
  • Je bent lid van de KNHS (rijvereniging of manege in KNHS regio Noord-Holland)
  • Je hebt minimaal 1 winstpunt in de klasse B behaald
  • Je neemt deel met een vaste pony (minimaal cat B) of paard
  • Je bent 10 t/m 17 jaar (pony) en 14 t/m 21 jaar (paarden)
  • Je stelt je coachbaar op en bent gemotiveerd je te ontwikkelen

Zie voor de overige eisen voor deelname aan het JSP de algemene voorwaarden: LINK

Aan de selectiedagen nemen alleen combinaties deel die voldoen aan de gestelde voorwaarden voor aanmelding. De selectie is niet vrijblijvend. Als je geselecteerd bent, verwachten we dat je ook tijd en voldoende mogelijkheid hebt om aan de lessen deel te nemen.

Aan de selectiedagen nemen combinaties deel die voldoen aan de gestelde voorwaarden voor aanmelding. De instructeurs kijken naar de coachbaarheid, ruimte voor talentontwikkeling en de algemene indruk van de combinatie. De instructeurs vragen de ruiter enkele gangen te laten zien, instructies uit te voeren en bij het springen daarnaast ook enkele oefensprongen te maken. Een kort gesprekje maakt ook onderdeel uit van de kennismaking.

 

Via het volgende formulier kan je je eenvoudig inschrijven voor komend seizoen: GESLOTEN

Na het inschrijven via dit formulier vragen we je de betaling te doen voor de selectiedag.

Dit kan via: https://shop.knhsnoordholland.nl/

Volg de instructies tijdens het betaalproces.