regelement Ereleden en Leden van Verdienste

De KNHS Regio Noord-Holland heeft een Reglement Ereleden en Leden van Verdienste vastgesteld.

Hierin staan de procedure en de vereisten voor benoeming tot Erelid / Lid van Verdienste van de Regio KNHS Noord-Holland.

Voor toelichting of aanvraag kunt u contact op nemen met de Secretaris van het Regiobestuur.

 U kunt via deze LINK het regelement teruglezen.

Namens het bestuur,

Elizabeth Rosheuvel

Geplaatst op: