ALGEMENE LEDEN VERGADERING NAJAAR 2023

Graag nodigen we  alle leden en sportaanbieders uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 30 november 2023.

De vergadering zal plaatsvinden bij:

De Wieringermeerruiters, Hoornseweg 16, 1775RB Middenmeer

Inloop 19:15

Aanvang 19:30 

 

De stukken voor deze vergadering treft u hieronder aan:

- Agenda voorjaars ALV 2023 KNHS regio Noord-Holland

- Concept notulen voorjaars ALV 2022 KNHS regio Noord-Holland

- Concept begroting 2024 KNHS regio Noord-Holland

 

Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via secretaris@knhsnoordholland.nl 

Maximaal 2 leden per vereniging.

 

Namens het bestuur,

Michael Broertjes

Geplaatst op: