Informatie en aanmelding voor de selectie dagen KNHS Noord-Holland JSP seizoen ‘22/’23

Algemene informatie JSP Team

De KNHS Regio Noord-Holland  is zeer actief in de jeugdopleiding in de paardensport.

We werken toe naar verbreding en versterking van jonge talenten in de disciplines dressuur en springen. Talenten van nu, zijn de toppers van de toekomst. Nederland draait in de paardensport al jaren op internationaal topniveau mee en dat willen we in de toekomst natuurlijk zo houden! Gelukkig zijn er in de KNHS Regio Noord-Holland niet alleen veel talenten, maar ook uitstekende gediplomeerde instructeurs. Via deelname aan het Jeugdstimuleringsplan (JSP)  bieden we jonge Noord-Hollandse ruiters talent- en kennis ontwikkeling aan. Het JSP biedt jonge ruiters een trainingsprogramma in de vorm van een jaar bijzondere  lessen en activiteiten om op een (nog) hoger niveau te komen. Dankzij zowel de inzet van vele vrijwilligers als de sponsoring van KNHS regio Noord-Holland is het JSP mogelijk.

 

Deelnemers betalen in het seizoen 2022/2023 € 245,-  voor 12 lessen en de overige leerzame en leuke activiteiten georganiseerd door het JSP. Het bedrag dient voor aanvang van de eerste les overgemaakt te zijn, anders vervalt je selectie. De lessen zijn in kleine groepen van maximaal 3 deelnemers (dressuur) en 4 deelnemers (springen), en op verschillende, gecertificeerde locaties in Noord-Holland Je krijgt de dressuurles via het WHIS instructie systeem (het zogenaamde “oortje”).

 

Selectie vindt per seizoen periode plaats. Het is niet zo, dat je automatisch voor een volgend seizoen geselecteerd bent.

 

De instructeurs voor het JSP 2022-2023 zijn:

  • Anouk Hansen Locatie: Beemsterruiters
  • Judith vd Noordaa Locatie: Zaanseruiters of OWF
  • Sabine Oord-Ansems Locatie: Haarlemmermeerse Bosmanege
  • Nick Ros Locatie Barsingrhorn of Ouderkerk ad Amstel

 

Selectie dagen

Dressuur: Zaanse ruiters  27 augustus 2022

Springen: Ouderkerk ad Amstel 10 september 2022

Kosten: deelname aan de selectie dag is €10,00

 

Voorwaarden voor aanmelden

  • Je bent lid van de KNHS (rijvereniging of manege in KNHS regio Noord-Holland)
  • Je hebt minimaal 1 winstpunt in de klasse B behaald
  • Je neemt deel met een vaste pony (minimaal cat B) of paard
  • Je bent 10 t/m 17 jaar (pony) en 14 t/m 21 jaar (paarden)
  • Je stelt je coach baar op en bent gemotiveerd je te ontwikkelen

 

Zie voor de overige eisen voor deelname aan het JSP de algemene voorwaarden van het JSP.

 

Aan de selectie dagen nemen alleen combinaties deel die voldoen aan de gestelde voorwaarden voor aanmelding. De selectie is niet vrijblijvend. Als je geselecteerd bent, verwachten we dat je ook tijd en voldoende mogelijkheid hebt om aan de lessen deel te nemen.

 

De instructeurs kijken  op de selectie dag naar de coachbaarheid, ruimte voor talentontwikkeling en de algemene indruk van de combinatie.

De instructeurs vragen de ruiter om een (in geval van selectie voor JSP dressuur) een dressuurproef in de door de deelnemer gewenste klasse voor te rijden, eventueel daarna nog specifieke gangen te laten zien, instructies uit te voeren en ook enkele oefensprongen te maken (bij de selectie voor het JSP springen). Een kort gesprekje maakt ook onderdeel uit van de kennismaking.

Hoe meld je je aan:

1. Vul het formulier aanmeldformulier JSP in: JSP invulformulier 

2. betaal de selectie dag via: https://shop.knhsnoordholland.nl ( dressuur, springen of beiden)

Na dat je stap 1 en 2 heb gedaan ontvang je binnen 3 dagen een bevestiging van deelname. Wanneer de betaling niet wordt ontvangen is de inschrijving niet geldig

Geplaatst op: